127,5

Vänersborg

Vår hemkommun, bron på de första bilderna ligger på gångavstånd

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

loading...