127,5

Ale

Bild 4 är fotograferad innifrån. Plåttrumma ditlagd i vardera sidan vid breddning av vägen

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

loading...