127,5

Karlstad

Östra bron, bild 1, från slutet av 1700-talet är Sveriges längsta stenvalvsbro med 12 valv

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

loading...