127,5

Värmlands län

Fotografierna på broarna finns under respektive kommun.
Ställ markören på  Värmland så hittar du kommunerna.
Kan finnas fler broar som vi inte vet om.

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS