127,5

Stockholms län

Fotografierna på broarna finns under respektive kommun.
Ställ markören på  Stockholm så hittar du kommunerna.
Vet att det finns fler broar som vi inte fotograferat ännu.

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS