127,5

Flen

Bild 6 A-C  Bågberget är en naturlig bro. Den är unik i Sverige och finns bara på några få platser på jorden

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS


 

loading...