127,5

Kalmar län

Fotografierna på broarna finns under respektive kommun.
Ställ markören på Kalmar så hittar du kommunerna.
Kan finnas fler broar som vi inte vet om

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

Många vackra broar är tyvärr borta pga. att vägar breddas och byggs om, dåligt underhåll och som i det här fallet sjöreglering för bygge av kraftverk.

Botorpström öster om E-22an  i Västerviks kommun, bara vägbanken syns p.g.a reglering av sjön Gölpan 1933.Samma bro år 1901