127,5

Mora

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

loading...

Bron på bild nr 1 och 2  är enlig uppgift byggd av Böl Jannes Andersson, Östnor och hans arbetslag