127,5

Karlskrona

Uppgifter om längd, bredd och höjd kommer från RA/Fornsök. Här har vi också hittat en del uppgifter om eventuellt årtal och bronamn men dessa har även funnits som information vid resp.bro
Koordinater är från vår GPS

loading...

Så här skriver Lars-Åke Nilsson i Karlskrona om bro nr 5 Nättraby – Blekinge
Kustvägens tvåvalviga stenbro över Nättrabyån uppfördes 1800-1805, då den ersatte en träbro på samma plats. Stenvalvsbron kallades Landbron, eftersom den var en del av landsvägen, som ju var en angelägenhet för hela regionen. Bron är byggd i kilad sten, som är kallmurad, det vill säga inget murbruk användes och försedd med räcken av trä. Stenvalvsbron är 5,2 meter bred, 37 meter lång och valven har en bredd på 4,4 respektive 3,4 meter. Nättr...aby socken hade rätt att uppbära bropeng av resande längs gamla landsvägen, för att kunna finansiera bron. Stenvalvsbron togs ur trafik 1934, eftersom den ansågs vara för klen och smal för den allt tyngre och intensivare motortrafiken. Detta var i samband att Riks 4:an byggdes om, för att anpassas till rådande trafikflöde. Anledningen till att den inte revs var, att det fanns inga pengar till att riva den, i dom dåliga ekonomiska tider som rådde under1930-talet. Utan det skötts på framtiden. Det var väl tur att det inte blev av! För nu står den där och är vacker och visar upp en fantastisk byggnadskonst.